نصاب و تعمیرکار دستگاه تصفویه آب

نصب دستگاه تصفیه آب

دستگاه تصفیه آب معمولا در محل مصرف آب شرب مانند آشپزخانه ، آبدارخانه ، آبخوری و ورودی انواع آبسردکن ها و یخچال ها نصب شده و توسط شیری مجزا مورد استفاده قرار می گیرد. دستگاه تصفیه آب انواع مختلفی دارد که هر کدام از آنها دقتی متفاوت دارند. بدین ترتیب هر مصرف کننده می تواند با توجه به کیفیت آب در دسترس، مدل دستگاه تصفیه آب خانگی خود را انتخاب نماید. این دستگاه‌ها به طور متناوب نیاز به سرویس از جمله تعویض فیلتر دارند.

mastheadFooterImage