قالی شویی با اینکارنت

قالی شویی

با پیشرفت زندگی شهرنشینی و رو آوردن مردم به آپارتمان و مجتمع‌های مسکونی مشکلاتی از قبیل قالی شویی و پاکیزگی فرش‌ها مسئله‌ی قابل توجهی شده است. خوشبختانه با به وجود آمدن محل‌های مخصوص برای شستن قالی و مبلمان تا حدودی این مشکل حل شده است.

mastheadFooterImage