رخت شویی با اینکارنت

رخت شویی

رخت‌شویی به عمل شستن لباس، پوشاک و پارچه‌ها گویند که معمولاً مکان خاصی برای آن در نظر گرفته می‌شود. البته رخت‌شویی خانواده‌ها در خانه‌ها انجام می‌گیرد.

mastheadFooterImage