بنا در اینکارنت

بنایی

در ساخت یک ساختمان بنایی نقش اساسی دارد. این شغل زیر مجموعه‌های مختلفی دارد که هر کدام را باید از استادکار مخصوص خودش یاد گرفت. این شغل با وجود سختی‌هایی که دارد نوعی هنر است و به علاقه فرد برای یادگیری بستگی دارد.

mastheadFooterImage