نصب آنتن با اینکارنت

نصب آنتن

آنتن دستگاهی است که قابلیت دریافت امواج رادیویی و صوتی را دارد و باید آن را بربالای ساختمان نصب کرد. اگر آنتن یا شرایط آن مناسب نباشد در دریافت و انتقال امواج اختلال ایجاد میکند و تصویر به صورت برفک مشاهده میشود. نصب آنتن نیاز به یک حرفه ای دارد.

mastheadFooterImage