تعمیرکار آب گرم‌ کن در اینکارنت

تعمیر آب گرم کن

احتمالاً با سرد شدن آب درحمام روبه‌رو شده‌اید، این مشکل ناشی از خاموش شدن شمعک آبگرمکن است. اگرآبگرمکن شما با مشکل روبرو شد، درصورتی که با قطعات دستگاه آشنا نیستید به شما توصیه می‌کنیم خودتان دست به کار نشوید و حتما با یک متخصص تماس بگیرید. چرا که دستگاهی است که با گاز و برق و آب سروکار دارد و خطرناک است.

mastheadFooterImage