معلم

آموزش خواندن و نوشتن

یادگیری خواندن و نوشتن بهتر است در سن مربوط به خود انجام شود؛ با وجود این عده‌ای هستند که یا به آموزش خارج از زمان معمول نیاز دارند، یا به روش های مختلف آموزشی. صبور باشید و در انتخاب معلم خود دقت لازم را به عمل آورید.

mastheadFooterImage