مشاور بازاریاب با اینکارنت

مشاوره بازاریابی

مشاور بازاریابی برای تهیه و اجرای استراتژی‌های بازاریابی با شرکت‌های مختلف همکاری می‌کند. این استراتژی‌ها بر اساس نوع تجارت و با توجه به محصول و یا سرویسی که ارائه می‌دهند، تهیه می‌شود. مشاور بازاریابی معمولاً در زمینه‌های بازاریابی آنلاین، کپی رایتینگ و بازاریابی شبکه های اجتماعی نیز تخصص دارد.

mastheadFooterImage