صافکاری ماشین با اینکارنت

صافکاری ماشین

تصادف به هر دلیلی ممکن است آسیب‌های جدی یا گاها جزیی را در بدنه‌ی ماشین به‌ وجود بیاورد. بسته به نوع خودرو و شدت آسیب دیدگی، فرآیندی که برای صافکاری روی آن صورت می‌گیرد متفاوت خواهد بود. کیفیت صافکاری روی افت قیمت خودروی آسیب دیده به شدت تاثیر می‌گذارد.

mastheadFooterImage