ما مشتریان شما را افزایش می دهیم.

هر تخصصی که دارید، کارهای های مرتبط را برای شما پیدا می کنیم.
برای مثال : طراحی لباسشبکهبرگزاری جشن فارغ التحصیلیمحوطه سازیآموزش TRX

۱ مشتریان خدماتی را که نیاز دارند به ما اعلام می کنند.

۲ آنها تخمین قیمت حرفه ای هایی که خدمت موردنظر آنها را ارائه می دهند، مشاهده می کنند.

۳ حساب های کاربری، عکس ها و نظرات سایر کاربران در انتخاب حرفه ای ها به کمک شما می آیند .

Tablet Feed

۴ کاربران به شما درخواست کار می دهند و اگر مناسب باشید، استخدام شده اید.

ما شریک شما هستیم.

تیم پشتیبانی ما بر آن است که به شما برای موفق شدن در کسب و کارتان کمک کند.

دریافت مشاوره رایگان برای حساب کاربری

برقراری تماس گام به گام

رفع عیوب و دریافت مشاوره

majaleh

در هر زمان و هر کجا کار انجام دهید

ارسال درخواست پروژه، دریافت پیشنهاد کار، و استخدام حرفه ای مناسب با اپلیکیشن اینکارنت