• مینیون ها به چه زبانی صحبت می کنند؟
    2079
    0

    اگر مترجم باشید یا زبان های خارجی را بدانید شاید کنجکاو شده باشید که مینیون ها به چه زبانی صبحت می کنند. در اینکارنت مگ تحلیل زبان موزی را بخوانید. اگر شما مترجم هستید، یا یکی از زبان های زنده دنیا را بلدید، در حال تماشای  Despicable Me بعضی کلمات Minion ها به گوشتان آشنا ...