• 996
    0

    اگر شما مترجم هستید، یا یکی از زبان های زنده دنیا را بلدید، در حال تماشای  Despicable Me بعضی کلمات Minion ها به گوشتان آشنا بوده و برایتان سوال پیش آمده مینیون ها به چه زبانی صحبت می‌کنند؟ به طور خلاصه زبان مینیون ها ترکیبی از فرانسوی، اسپانیایی، انگلیسی، چند زبان دیگر و نام مواد ...