مرور برچسب

یک قدم جلوتر

instagramsss

یک قدم جلوتر، قسمت اول: کیفیت زندگی

از خودمان پرسیدیم که یک قدم جلوتر یعنی چه؟ در چه مسیری؟ و آیا این قدم‌ها در مسیر پیشرفت کسب‌وکار است یا شناخت ویژگی‌های درونی خود، می‌خواهیم روابط بین‌فردی خود را بهبود بدهیم یا برای هدفی که انتخاب کردیم، دنبال راهکارهای بهتر و بهینه می‌گردیم؟ یا چه چیزهای دیگری؟