مرور برچسب

کم بینا

نابینا

نابینا نا‌توان نیست؛ 7 باور غلط در مورد استخدام نابینایان

بسیاری از افراد تصور می‌کنند تنها به‌این خاطر که فردی نابینا یا کم‌بیناست، دیگر در هیچ شغلی کارآیی نخواهد داشت. عده‌ای هم بر این باورند که برای افراد نابینا مشاغل خاصی وجود دارد که برای آن‌ها مناسب تر است؛ اگر شما هم جزو این دسته از افراد هستید، وقت آن است که نگرش‌تان را در مورد نابینایی تغییر دهیم. اجازه دهید اشتباه بودن چنین تصوری را با چند استدلال برای‌تان ثابت کنیم.