مرور برچسب

چرا باید کتاب بخوانیم

کتاب‌خوانی

خواندن قصه‌ها و داستان‌ها چه تأثیری بر شخصیت ما دارد؟

آیا غوطه‌ور شدن در دنیای داستان، به معنای بریدن از واقعیّت و پناه بردن به جهان تخیل است؟ این همان پرسشی‌ست که بسیاری را نسبت به داستان‌خوانی، بی‌میل، و حتی نسبت به کتاب‌خوان‌ها بدبین می‌کند.