مرور برچسب

ممانعت از اتلاف انرژی

خانه

با این ده روش خانه خود را از نظر مصرف انرژی کارآمدتر کنید.

ما انسانها خانه خود را زمانی که سرد است گرم میکنیم و زمانی که گرم است آنرا خنک میکنیم. اما چیزی که دوست نداریم، دانستن این مساله است که خانه ما تهویه مناسب ندارد و مشکلاتی دارد که باعث اتلاف هوای تهویه شده گرانبهای داخل خانه میشود. این نارضایتی فقط به علت پرداخت هزینه قبض ها نیست بلکه آسیبی که با مصرف انرژی های طبیعی و سوختی و فسیلی به طبیعت میزنیم را نیز شامل می‌شود.