مرور برچسب

شخصیت شاد

محیط کاری شاد

هزار و یک راهکار برای داشتن یک محیط کاری شاد (قسمت اول)

شاید برای ما کارکنان و صاحبان کسب‌وکار، «شادی» تنها یک مفهوم کلی و انتزاعی باشد که می‌توانیم در کل آن را درک کنیم، اما تعریف و توصیفی مناسب و کاربردی برای آن نداریم. پژوهش‌گران زیادی در مورد تعریف نظری و عملیاتی شادی، و شیوه‌های اندازه‌گیری و افزایش آن تحقیقات علمی انجام داده‌اند.