مرور برچسب

سوال

سوالات؛ موتورهای محرک ذهن (به بهانه‌ی روز جهانی سوال کردن)

14مارچ، روز جهانی سؤال پرسیدن است. روزی که فارغ از تمام ترس‌ها و تردیدها، می‌توان انبوهی از کلمات پرسشی را استفاده کرد؛ بنابراین اگر در موردی کنجکاو هستید یا ابهامی دارید، یا اطلاعات بیش‌تری نیاز دارید، امروز سؤال‌های‌تان را بپرسید. بهترین راه یادگیری، سؤال پرسیدن است و بدانید و آگاه باشید که هیچ سؤالی احمقانه نیست!