• 583
  0

  « نکته‌ی مهم آن است که دست از سؤال پرسیدن برندارید!» آلبرت انیشتین     ما باید راه‌های جدیدی برای فکر کردن بیاموزیم. چطور؟ و احتمالاً سؤال اصلی این است: چرا؟ تابه‌حال در ارتباط با یک کودک سه‌ساله که هر جمله‌اش با «چرا؟» آغاز می‌شود به استیصال فلسفی و زوال فَک دچار شده‌اید؟ همه‌ی ما ...
 • روز جهانی زبان مادری1
  794
  0

  «کسانی که چیزی از زبان‌های خارجی نمی‌دانند، چیزی از خود نمی‌دانند.» (گوته) تاریخچه روز جهانی زبان مادری زبان‌ها به دلیل ماهیت و کاربرد پیچیده‌ی آن‌ها در ایجاد هویت، ارتباطات، هم‌بستگی اجتماعی، آموزش و توسعه، اهمیتی راه‌بردی برای انسان‌ها در سراسر جهان دارند. باوجوداین، به دلیل فرآیند جهانی‌سازی بسیاری از زبان‌های جهان در معرض خطر انقراض قرار گرفته‌اند. طبیعی‌ست که با ...