مرور برچسب

دوست

همدردی با دوست غمگین

چه کارهایی برای همدردی با دوستی غمگین می‌توان انجام داد؟

زمانی که فردی ارزشمند در زندگی شما آزرده‌خاطر می‌شود، طبیعی است که بخواهید به او کمک کنید تا احساس بهتری داشته باشد. اگر تابه‌حال با مشکلی که برای او پیش آمده مواجه نشده باشید، ممکن است از اینکه کدام راه برای بهبود حال وی بهتر است اطمینان نداشته باشید. حتی اگر با شرایط پیش‌آمده آشنا باشید، امکان دارد متوجه شوید که کنار آمدن با آن قضیه تا چه حد برای دوستتان دشوار است.