مرور برچسب

خودمدیریتی

خود مدیریتی

چگونه فرهنگ خود مدیریتی را در محیط کار ایجاد کنیم؟

خود مدیریتی یعنی مدیر و یا مسؤول یک پروژه، مسیر اصلی را مشخص کند، و کارمندان تمام مراحل و جزئیات کار را با کمترین انحراف در محیط کار پیاده‌سازی کنند. در چنین محیطی مدیر تنها با گزارش کارمندانش مواجه است و نهایتاً برای به‌روزرسانی اخبار یا وظایف با افرادش جلسه برگزار می‌کند. به غیر از آن، کارمندان همگی وظایف و مسائل خود را به‌طور مرتب، خودشان انجام می‌دهند.