مرور برچسب

تولید

optimize-your-website

محتوا پادشاه نیست، قلمرو پادشاهی‌ست؛ کار مدیریت تولید محتوا چیست؟

یک مدیر محتوای وب‌سایت مسؤول اطلاعاتی‌ست که در وب سایت شرکت وجود دارد. او با هم‌کاری تیم‌های پروژه، سردبیران و نویسندگان، توسعه‌دهندگان و طراحان، همه‌ی مطالب سایت را تطبیق می‌دهد. این تیم‌ها با هدایت مدیر محتوا سعی می‌کنند تا نیازهای مخاطبان‌شان را درک کرده و در جهت برآوردن نیاز آن‌ها قدم بگذارند.

کارکنان فعال و کارا: امید یکی از عناصر پرورش آنهاست

کارکنان فعال و کارا: امید یکی از عناصر پرورش آنهاست

اگر فروشندگان آمریکایی، مکانیک‌های سوییسی و کارگران کارخانه‌های چینی، امید داشته باشند، بازده بیشتری نیز دارند. با توجه به تحقیقات و یافته‌های محققان در سرتاسر جهان، پنج عامل شخصیتی در کارکنان امیدوار وجود دارد که میزان کارا بودن و بازدهی آن‌ها را نسبت به سایرین افزایش می‌دهد.