• زبان آموزی
    1438
    0

    این نوشته توسط سیلویا که بر ۱۲ زبان تسلط دارد بیان شده است. “اگر بدانید برای یادگیری زبان‌های جدید چه‌کارهایی را باید و چه‌کارهایی را نباید انجام دهید، فرایند یادگیری زبان‌های جدید چقدر ساده‌تر می‌شود.” این را سیلویا بعد از تجربه‌های بسیار می‌گوید. بنابراین در این متن راهنمایی‌هایی را برای یادگیری شما بیان می‌کنیم. شاید ...