مرور برچسب

اپلیکیشن استایل بوک

طراح مجازی لباس

“استایل بوک” اپلیکیشنی که به شما در انتخاب و ست کردن لباس در دقایق آخر کمک میکند

همه ما این داستان را می‌دانیم “زمان آماده شدن است”، کمد پر از لباس خود را باز می‌کنید و شروع به زیرورو کردن لباس‌های بی‌پایان خود می‌کنید، اما متأسفانه لباسی برای پوشیدن ندارید، همه آن‌ها ایرادی دارند که شما آن‌ها را در سبد انتخاب‌های خود قرار نمی‌دهید، برای مثال: اندازه نیستند، با حالت روحی شما سازگاری ندارند و غیره.