مرور برچسب

امنیت

چگونگی ایجاد رمز عبورهای مطمئن و نگهداری از آن‌ها

چگونگی ایجاد رمز عبور های مطمئن و نگهداری از آن‌ها

اگر رمز عبورهایی که انتخاب می‌کنید، ضعیف و قابل حدس باشند و یا به دست افراد غیرمجاز افتاده باشند، استفاده از دیوارهای آتش پیشرفته، شناسه‌های رایانامه‌ی (ایمیل) امن و وسایل ذخیره‌ساز رمزگذاری شده هیچ فایده‌ای برای حفظ اطلاعات محرمانه‌تان نخواهد داشت.