مرور برچسب

افسردگی فصلی

تنظیم ساعت بدن

شش مرحله تنظیم ساعت بدن و جلوگیری از افسردگی فصلی در فصل زمستان

شب‌های طولانی‌تر و زودتر غروب کردن خورشید در زمستان می‌تواند با چرخه خواب شما، روحیات و متابولیسم بدن شما تداخل کند و باعث به هم ریختن ساعت بدن شما شود. برای کمک به این وضعیت در اینجا چند راهکار به شما می‌دهیم.