• انتخاب و تصمیم گیری
    742
    0

    همه‌ی ما هر روز تصمیم‌گیری و انتخاب می‌کنیم. همه ما می‌خواهیم بدانیم که انجام چه کاری درست است. در زمینه‌های مختلف از اقتصاد گرفته تا تغذیه، در کار حرفه‌ای تا زندگی رومانتیک. مطمئناً اگر کسی می‌توانست به ما دقیقاً بگوید که در هر موقعیتی کار درست کدام است، احتمالاً بهترین نعمتی بود که به کسی ...