• هزینه نگهداری از اتومبیل
    471
    0

    در هر جای دنیا که بررسی کنید پس از تهیه خانه، خریدن و استفاده از اتومبیل ازلحاظ هزینه در جایگاه دوم قرار دارد و مخارج به خرید اتومبیل ختم نمی‌شود و پس از پرداخت مبلغ زیادی برای خرید، متوجه خواهید شد تازه اول راه است. از همان ابتدا که اتومبیل را در پارکینگ پارک می‌کنید ...