مرور برچسب

اتلاف انرژی خانه

خانه

با این ده روش خانه خود را از نظر مصرف انرژی کارآمدتر کنید.

ما انسانها خانه خود را زمانی که سرد است گرم میکنیم و زمانی که گرم است آنرا خنک میکنیم. اما چیزی که دوست نداریم، دانستن این مساله است که خانه ما تهویه مناسب ندارد و مشکلاتی دارد که باعث اتلاف هوای تهویه شده گرانبهای داخل خانه میشود. این نارضایتی فقط به علت پرداخت هزینه قبض ها نیست بلکه آسیبی که با مصرف انرژی های طبیعی و سوختی و فسیلی به طبیعت میزنیم را نیز شامل می‌شود.