• آموزش زبان
    247
    0

    بیایید خیلی ساده و یک‌راست برویم سر اصل مطلب؛ چگونه یک زبان خارجی یادبگیریم؟ شما به‌دنبال یادگیری زبان خارجی هستید و احتمالاً مثل خیلی‌های دیگر در نوجوانی یک سری کتاب زبان که عموماً انگلیسی بوده‌‌اند را خوانده‌اید، یا ممکن است جزء دسته‌ی همیشه‌ی‌خدافراری از آموزش زبان بوده‌ باشید (چون مثلاً یکی از معلم‌های دوران راهنمایی ...