• آموزش زبان
    77
    0

    بیایید خیلی ساده و یک‌راست برویم سر اصل مطلب؛ چگونه یک زبان خارجی را بیاموزیم؟ شما به‌دنبال یادگیری یک یا چند زبان خارجی هستید و احتمالاً مثل خیلی‌های دیگر در نوجوانی یک سری کتاب زبان که عموماً انگلیسی بوده‌‌اند را خوانده‌اید، یا ممکن است جزء دسته‌ی همیشه‌ی‌خدافراری از زبان بوده‌ باشید (چون مثلاً یکی از ...