عضويت / ورود

سبک زندگی

برخی از اقلام موجود در آشپزخانه‌ی شما ( مانند نوشابه یا سرکه) پاک‌کننده و شوینده های خیلی خوب و بعضا نمونه‌های ازان‌تری نسبت به مشابه‌های موجود در بازار هستند. بنابراین ...

سایر نوشته‌ها

70
0

«کسانی که چیزی از زبان‌های خارجی نمی‌دانند، چیزی از خود نمی‌دانند.» (گوته) تاریخ‌چه‌ی روز جهانی زبان مادری زبان‌ها به دلیل ماهیت و کاربرد پیچیده‌ی آن‌ها در ایجاد هویت، ارتباطات، هم‌بستگی اجتماعی، ...

آخرین نوشته‌ها

بارگذاری بیشتر