تقریباً همه‌چیز، تقریباً همه‌جا

آشنایِ آنلاینِ شما برای انجامِ خدمات با

mastheadFooterImage
inkarnet-home-back

اینکارنت چگونه کار می‌کند؟

how-to-work-step-1

به ما بگویید به چه چیزی نیاز دارید.

اول، پاسخ به چند سؤال در مورد نوع خدمتی که شما به‌دنبال آن هستید.

how-to-work-step-2

قیمت‌ها و سوابق کاری را بررسی کنید.

در عرض چند ساعت شما بر اساس درخواست خود پنج پیشنهاد سفارشی دریافت می‌کنید.

how-to-work-step-3

حرفه‌ای مناسب را استخدام کنید.

بعد از انجام پروژه، نظر خود را درباره‌ی متخصصی که استخدام کرده‌اید ثبت کنید.

«تیم پشتیبانی اینکارنت در تمام مراحل کار همراه شماست.»

تلفن همراه شما دفتر کار شماست.

ارسال درخواست پروژه، دریافت پیشنهاد کار، و استخدام فرد حرفه ای مناسب با اینکارنت

majaleh