تعمیر جلوبندی ماشین با اینکارنت

تعمیر جلوبندی ماشین

از مهم ترین عواملی که قبل از خرید ماشین به آن باید دقت کرد راحتی سرنشینان است. جلوبندی و سیستم تعلیق ماشین از مواردی است که در راحتی سرنشینان ماشین تاثیر دارد. اگر جلوبندی ماشینتان سالم باشد ارتعاشات ناشی از ضربات خارجی مختلفی که به ماشین وارد می شود به کمترین حد خود میرسند.

mastheadFooterImage